United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

ХҮН АМЫН ТООЛЛОГЫН ХУГАЦАА ХОЙШЛУУЛАВ

Date: 
Thursday, 24 December 2015

Үндэсний статистикийн газрын даргын тушаалаар Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын товыг 2015 оны 12 дугаар сарын 31-нээс 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-нд шилжих шөнийн "00" (тэг, тэг) цагаар тогтоон хойшлуулав. 
Нью-Йорк орчим ажиллаж, амьдарч буй иргэд, Та бүхэн тооллогодоо өргөнөөр хамрагдана уу. 

http://e-census.nso.mn/web