United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

ХҮН АМЫН ТООЛЛОГО – 2015

Date: 
Thursday, 08 October 2015

Үндэсний Статистикийн Хороо/ҮСХ/-ноос гадаад оронд суугаа Монгол Улсын иргэдийн бүртгэлийг 2015 оны 10 дугаар сарын 1-нээс 2015 оны 12 дугаар сарын сүүлч хүртэл хугацаанд зохион байгуулж байна. Гадаад улсад 183 хоногоос дээш хугацаагаар ажиллаж, амьдарч байгаа болон хувийн хэргээр оршин суугаа Монгол Улсын иргэд ҮСХ-ны дараах цахим хуудсаар орж интернет тооллогод хамрагдана.

http://e-census.nso.mn/

Интернэт тооллогод хамрагдах заавар:

Анхаарах зүйлс:

Өрхийн гишүүдийн тоо, ургийн овог, регистрийн дугаарыг урьдчилж бэлдсэн байх;
Өрхийн гишүүдийн мэдээлийг кирилл үсгээр оруулах;
Гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухаар ирээд удаагүй байгаа Монгол Улсын иргэн мөн хамрагдана.

Та интернэт тооллогод хамрагдсны дараа өрхийн гишүүдийнхээ “СОНИРХОЛТОЙ СТАТИСТИК” -ийг хүлээн авах болно.