United Nations Welcome to the United Nations. It's your world.

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА ИРГЭДИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

Date: 
Thursday, 06 September 2018

Гадаадад 6 сараас дээш хугацаагаар амьдарч байгаа иргэдийг цахимаар бүртгэж эхэллээ. 

Бүртгэлд идэвхтэй хамрагдаж, эрхээ эдэлцгээе!